jäätmejaama kohtäratõmbe süsteemid

Erinõuded jäätmekäitluskeskustele ja teistele

Olles tööstuse kohtäratõmbe ja ventilatsiooni süsteemide spetsialistid, saame päringuid paljude erilahenduste kohta. Enamasti kavandame tõhusaid lahendusi standardsete toodetega – kuid aeg-ajalt küsitakse meilt lahendusi, kus on vaja eritooteid.

Mõned erirakenduste jaoks mõeldud tooted saavad aja jooksul standardseteks toodeteks. Näitena võib tuua jäätmekäitluse keskuste jaoks välja töötatud tootesarja. Nendes keskustes on värvi, patareide jms mahutid, millest eralduvad aurud ja gaasid. Seetõttu vajavad nad keskust kasutavate töötajate ja kodanike jaoks tervisliku keskkonna tagamiseks tõhusat kohtväljatõmmet. Fotol on näha konteineritest kohtväljatõmbe süsteemi näide.
Kohtäratõmbe süsteemi on lihtne kasutada, neid võib päevas palju kordi avada ja sulgeda, süsteemi saab kinnitada seinale või kinnitada painduvale seinakonsoolile, nii et kohtäratõmbed on liikuvad.

Sellest tootesarjast on nüüd saanud standardsed tooted, mida kasutavad paljud taaskasutuskeskused.

jäätmejaama kohtäratõmbed
jäätmejaama kohtäratõmbed
jäätmejaama kohtäratõmbe süsteemid
jäätmejaama heitgaaside äratõmme

Similar Posts