Kõrgvaakumsüsteem

Kõrgvaakumsüsteem (tööstuslik tolmuimeja) tolmu ja suitsu eemaldamiseks. Süsteem kavandatakse selliselt et saasteained eemaldatakse otse tekkeallika juurest – näiteks gaasikeevitus, lõikamine, teritamine, lihvimine jne. Samuti saab seadet kasutada töökoha või ruumi koristamise ja prügikogumise eesmärgil.

  • Äratõmme keevituspõletilt (keevitussuitsu eemaldus vahetult keevituskohalt)
  • Äratõmme tööriistadelt (lõike-, teritus-, lihvimis- jne. tööriistad)
  • Prügikogumine, koristamine (töökoht või kogu ruum)