Plahvatuse levikut tõkestav mehaaniline süsteem – ANTIDET DUMPER

Plahvatuse leviku tõkestamiseks mõeldud mehaaniline klapp – ANTIDET DUMPER. See kaitsesüsteem takistab plahvatusel tekkiva leegi ja rõhu levikut mööda torusüsteemi. Tüüpiliseks paigalduskohaks on filtriseadme sisselasketoru, kus klapp kaitseb plahvatuse levimise eest kohtade suunas, millelt toimub tolmu eemaldamine. Teine võimalik kasutuskoht on punkrite ja konteinerite pneumaatiline transpordisüsteem.

 • vastab ATEX 94/9/EC (ATEX 100) nõuetele
 • saab varustada klapi sulgumisest märku andva elektroonilise signalisatsiooni ja lülitiga
 • lai läbimõõtude valik (toru Ø 100 kuni 500)
 • klapp on tavarežiimis avatud ja ei põhjusta täiendavat rõhukadu
 • kõrge survekindlus (kuni 2,5 bar)
 • lühikesed minimaalsed kaugused ohuallikast
 • heakskiidetud tolmu klassidele ST1 ja ST2
 • minimaalsed hooldus ja kasutuskulud
 • puuduvad piirangud tolmu konsentratsiooni või õhu voolukiiruse suhtes


Kasutusalad

 • Toiduainetööstus ja loomasöödatööstus
 • Metallitööstus
 • Keemiatööstus
 • Elektrijaamad
 • Puidutööstus

Similar Posts